اين است شهر آرمان ها؟!

اين است شهر آرمان ها؟!


نامه اصغر فرهادى به حسن روحانى 

شرم بر ما!


اصغر فرهادى در نامه اى گلايه آميز به حسن روحانى به گزارش تكان دهنده چاپ شده امروز روزنامه شهروند واكنش نشان داده است.  

در اين نامه آمده: 

آقای دکتر حسن روحانی،
رئیس‌جمهور محترم/ سلام

کدبازان>